APRENDIZAXE POR CENTROS DE INTERESE.

APRENDIZAXE POR CENTROS DE INTERESE.

En primeiro nos gusta interiorizar novos aprendizaxes curriculares e adquirir maior destreza nas tarefas instrumentais de lectura, escritura e cálculo. Pero unha das cousas que máis lles agrada ós cativos de primeiro , é poder adicar un espazo do seu tempo a traballar...

ANPA

ANPA ANPA A ANPA “Xosé Graña” organiza aquelas actividades que son acollidas polos alumnos e as súas familias, tendo en conta as posibilidades que os espazos do Centro permiten. Como sabedes a ANPA José Graña leva anos traballando no colexio Sagrada Familia de Aldán...

Actividades extraescolares

Actividades Extraescolares Actividades Extraescolares As actividades extraescolares programadas no noso centro, son de diferentes índoles:deportivas, artísticas e académicas.Todas elas son en horario extraescolar e lévanse a cabo no propio centro. Están organizadas...

Orientación Pedagoxica

Orientación pedagóxica Orientación Psicopedagóxica (ver blog de Orientación) O Departamento de Orientación constitúe un servizo interno, especializado na área da orientación persoal, educativa e profesional que actúa como apoio á actividade desenvolvida no centro...

Comedor escolar

Comedor escolar Comedor Escolar O centro ofrécelle aos alumnos que o dexesen o servizo de comedor. Na actualidade temos un servizo de catering que cumpre coas normas lexislativas establecidas para os centros educativos. Os alumnos poden utilizar este servizo todos os...

Contactar

Sagrada Familia de Aldán Información Nombre Dirección de correo electrónico Mensaje Enviar CPR Sagrada Familia de Aldán O noso centro está situado en Aldán, parroquia que forma parte do Concello de Cangas do Morrazo, na provincia de Pontevedra. Á beira dunha das...