ACTIVIDADE REALIZADA POLO DEPARTAMENTO DE E. FÍSICA CO ALUMNADO DA ESO.

O OBXECTIVO É QUE O ALUMNADO TEÑA ALGÚN COÑECEMENTOS BÁSICOS DAS PRÁCTICAS DE PRIMEIROS AUXILIOS. UNHA APRENDIZAXE NECESARIA EN SITUACIÓNS DE URXENCIA.