SEMANA 12

C.Sociais:
– Repasa a unidade, páx67.

SEMANA 11

C.Sociais:

– Lee (varias veces) “ A conservación do medio ambiente” pp 64-65.

-Responde:
1.Que son os recursos naturais?

2.Tipos de recursos naturais. Explica e pon exemplos.

3.Que causa problemas no medio ambiente?

4.Consellos para un consumo responsable.

-Exercicio 19 páx 65.

SEMANA 10

C.Sociais:

– Lee (varias veces) “ As paisaxes de España” pp 62- 63.

-Haz tu esquema de las “ Tipos de paisaxes españolas”, con sus características principales.

-Repasa o tema.

SEMANA 9

C. Sociais:

1.-Le (varias veces) “A formación das paisaxes” páx 60-61.

2.-Responde:
2.1.Que elementos definen as paisaxes?
2.2.Que é o solo?
2.3.Que é o humus?
2.4.Fases da formación do solo.
2.5.Tipos de solos e as súas características.

SEMANA 8

C. Sociais:
1.-Le (varias veces) “Os ríos de España” páx 58-59.
2.-Fai un esquema dos ríos de España, según a vertente na que desemboquen.
3.-Debuxa un mapa de España e sitúa os principais ríos españoles, poñendo nunha cor distinta os ríos de cada vertente.
4.-Entra na páxina web: Mapas interactivos flash-Enrique Alonso. Para jugar y aprender.

SEMANA 7

C.Sociais:

– Lee (varias veces) “ O relevo de España” pp 56-57.
-Haz tu esquema de las “ Unidades do relevo Español”.
-Dibuja un mapa de España y sitúa las unidades de relieve.
*Puedes entrar en la página de: Mapas interactivos flash-Enrique Alonso Para jugar y aprender.

 

SEMANA 6

C.Naturais:

1- Lee (varias veces) “As máquinas”pp92-93 ; “A panca” pp94-95.
2. -Responde: que é una máquina?
3- Completa o cadro adxunto (no classroom)
4- Debuxa una panca e sinala os seus elementos.
5- Pon un exemplo de cada tipo de panca.
6- Repasa a unidade.

 

SEMANA 5

Ciencias  Naturais:
-Repasa tu esquema”Substancias puras e mesturas” e “Separamos as mesturas”.
– Lee (varias veces) “os cambios na materia” ,pp90 e 91.
-Realiza tu esquema ou mapa conceptual despois de ler e reflexionar, pp90 e 91.
-Escribe 3 exemplos de cada cambio físico e de cada cambio químico.
-Fai a tarefa final: Segredos evaporados , pp99.

SEMANA 4

Ciencias Naturais:

– Lee (varias veces) “substancias puras e mesturas” e “separamos as mesturas” ,pp 88 y89.

-Realiza tu esquema o mapa conceptual después de haber leído y reflexionado, pp 88y89.

-Escribe 3 ejemplos de cada tipo de mestura. -Haz el ejercicio de “Experimenta” , pp 89.

 

 

Podéis mandar el trabajo a la siguiente dirección : maria4primaria.safa@gmail.com