Proxecto educativo

PLAN DE CONVIVENCIA

PLAN DE CONVIVENCIA

O Decreto 8/2015 dedica a sección 1ª do capitulo II, do título II o plan de convivencia, indicando que é o documento no que se articula a convivencia escolar e as liñas xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos específicos que cómpre alcanzar, as normas que a regulan e as actuacións que se deben realizar neste ámbito para a consecución dos obxectivos proxectados. En definitiva, é un proxecto de reflexión e pensamento en que se sinalan as liñas de actuación para a mellora da convi­vencia no centro docente

O noso Proxecto Educativo  propón un modelo de persoa que busca configurarse coa imaxe do Home perfecto, Xesucristo, que revela ao home a súa dignidade e grandeza de Fillo de Deus e invítao a vivir os valores do seu Reino. A nosa meta é contribuír ao desenvolvemento da personalidade de cada alumno, persoa singular, única e irrepetible, proxecto de Deus, cuxo crecemento é tarefa permanente do labor educativo. O educador desempeña un papel decisivo neste proceso. A persoa é, desde a nosa antropoloxía humanista, unha unidade que se configura harmónicamente a medida que se desenvolve a súa personalidade en todas as súas dimensións.

CARÁCTER PROPIO DO CENTRO

1.1. IDEARIO DO CENTROO Colexio Sagrada Familia é un colexio confesional católico de iniciativa social, que educa dende unha postura cristiá dando á educación un sentido transcendente.

a) CONCIBE educación como un proceso personalizado e de socialización.

b) CONSIDERA a persoa como ser aberto ao transcendente e en relación cos que o rodean.

c) PRETENDE unha educación de tipo personalizado que ten como reto facerlle descubrir a cada alumno todas as potencialidades que recibiu como don, o que supón unha educación “para” e “en” liberdade responsable. Toda a Comunidade Educativa: equipo directivo, profesores, alumnos, pais, persoal non docente, estamos chamados a colaborar activamente e con responsabilidade na tarefa educativa do centro para lograr reflectir nela unha comunidade evanxélica.

1.2. ESTILO EDUCATIVOComo colexio católico o noso proxecto educativo está fundamentado na antropoloxía cristiá e ten como meta contribuír ao desenvolvemento da personalidade de cada alumno. Neste proceso o educador desempeña un papel decisivo, así como o feito de crear un clima positivo, de afecto e de esixencia, que actúan como axentes motivadores. Require ademais, traballar as áreas física, intelectual, volitiva e do carácter, afectiva, ética, relixiosa, social e estética.

Consideramos importante potenciar os seguintes valores:

PERSOAIS, FAMILIARES, SOCIAIS
. a reflexión
. a austeridade
. a esixencia
. a constancia
. a orde
. a interioridade
. a serenidade
. a gratitude
. a alegría
. a liberdade
. a responsabilidade
. a xustiza
. a paz
. a pertenza á Igrexa
. a fraternidade

 


ÁS LIÑAS DE ACCIÓNA nosa proposta de traballo dentro dunha educación integral do alumno inclínanos a unhas liñas de acción fundamentadas na propia realidade e centradas no realismo.

1ª) O suxeito como protagonista da súa propia educación
Concibimos o proceso de ensino-aprendizaxe como un proceso dinámico no que o educando é o protagonista, polo que pretendemos suscitar nel unha resposta positiva e responsable.

2ª) Unha educación centrada na cultura do esforzo
Recoñecemos a necesidade do esforzo como condición de toda aprendizaxe e como garantía do progreso persoal.

3ª) O desenvolvemento da reflexión e do xuízo crítico
O desenvolvemento da reflexión como liña de acción neste proxecto educativo, busca que o alumno sexa consciente da trascendencia dos actos que realiza e das súas consecuencias para el e para os demais.
É esencial que a reflexión se acompañe dunha educación para o silencio que facilite ao alumno non só usar a intelixencia, senón escoitar non seu interior.

4ª) A axuda na busca da autonomía persoal e da liberdade do alumno
Outra das liñas de acción diríxese á busca da autonomía persoal, é a educación “en” e “para” a liberdade apoiándonos nos seguintes piares:
1. – A capacidade de autodominio.
2. – A preocupación polos demais.
3. – O cumprimento do deber.
Estes tres piares susténtanse á súa vez no cultivo da responsabilidade.

5ª) Servizo aos demais
A educación para a convivencia non noso centro oriéntase cara a:
1. – O coidado dos pequenos detalles.
2. – O cultivo da alegría e o entusiasmo.
3. – A propiciación da participación activa que fomente a cohesión nos valores e as normas.
4. – Un profundo respecto pola diversidade cultural.
5. – A aceptación no respecto á autoridade, así como ás normas de convivencia.
6. – A potenciación da corresponsabilidade buscando o saber delegar tarefas e responsabilidades, e mediante unha actitude de respecto e estima cara aos outros.

  

Eventos

julio 2024
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031