O Noso Centro

Caracter Propio

Nos nosos centros a persoa  convértese en pedra angular de toda a tarefa educadora. De aí  que o noso proceso educativo sexa á vez un proceso de personalización a través do cal se medra en humanidade.

Proxecto Educativo

A nosa meta é contribuír ao desenvolvemento da personalidade de cada alumno, persoa singular, única e irrepetible.

Historia

O colexio Sagrada Familia foi iniciativa do Sr. cura párroco de Aldán, D. José Graña Montes e a súa irmá dona Josefa, vendo a necesidade urxente de formar como persoas as nenas e nenos.

Organización

Organización de titorias, profesores non titores, persoal do departamento de orientación, avaliacións…

Instalacións

O noso centro conta cunhas instalacións acordes coas esixencias propias do noso alumnado. É prioritario para nós contar cos lugares e os medios necesarios para que se desenvolvan con eficacia e comodidade todas as actividades cotiás, tanto as do alumnado como as da comunidade educativa. Ademais das aulas, o centro está dotado dun ximnasio, aula de tecnoloxía, aulas de apoio, aula de  informática, aula de e. musical, laboratorio, biblioteca, salón de actos, comedor, ludoteca e patios exteriores

Exteriores

Interiores

Zona de estudio y trabajo

Biblioteca

Aula de Informática

Aula de Tecnoloxía

Comedor

Aula de música

Aula de orientación

Ximnasio

Laboratorio