Infantil

Ensinanza plurilingüe desde os 3 anos, estimulación da creatividade a través do xogo con entornos dixitais e espazos para a aprendizaxe.

Primaria

Empregamos metodoloxías activas (traballo colaborativo, a experimentación…

Somos pioneiros na zona co uso do programa de matemáticas Singapur, espazos para a lectura, uso de aplicacións tecnolóxicas (pizarras dixitais, ordenadores).

ESO

Participación activa, sendo o noso profesorado un elemento dinamizador da actividade docente con principios metodolóxicos que apostan pola formación en competencias, os idiomas, os recursos tecnolóxicos e a educación individualizada e cooperativa.