DEIXA QUE A PAZ FLOREZA NO TEU CORAZÓN

Esta foi a frase elexida este ano para conmemorar o Día da Paz na escola.

Palabras fermosas que só se farán reais se has levamos a cabo na nosa vida cotiá , coas persoas que nos rodean, e sobre as que temos que reflexionar tendo en conta as diferentes situacións que hai no mundo de inxustiza, violencia e intolerancia.

O noso momento de reflexión queda reflexedo neste curto vídeo que amosamos.