EL RETRATO DEL EMPERADOR- ARCCIMBOLDO-

EL RETRATO DEL EMPERADOR- ARCCIMBOLDO-

Esta actividade tiña como obxectivo dentro do programa de enriquecemento que se está a desenvolver na aula, traballar mediante a oratoria, a expresividade bocal, a articulación, a proxección da voz e a interpretación. Un traballo de cooperación que consisitiu en...