RESERVA DE PRAZA EN CENTRO ADSCRITO (IES Mª Soliño) PARA BACHARELATO CURSO 2023-2024

PRAZO: do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro
Aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

MODOS: Pódese facer a través dun dos seguintes:

  • Cubrir a solicitude informáticamente na aplicación e presentala asinada de xeito manual no centro de orixe.
  • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica.
  • Descargar a solicitude de reserva de praza, cubrila manualmente e presentala en papel debidamente asinada no centro de orixe.

Notas informativas:

MODALIDADES DE BACHARELATO OFERTADAS:

  • Ciencias e Tecnoloxía
  • Humanidades e Ciencias Sociais
  • Artes

ANULACIÓN: Se queren presentar unha solicitude de admisión no período ordinario (1 ao 20 de marzo) deberán presentar: renuncia expresa e por escrito no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (28/02/2023)

Información do proceso de admisión.
Solicitude de reserva
Cronograma do proceso de admisión.
Lexislación aplicable