Instalacións

O noso centro conta cunhas instalacións acordes coas esixencias propias do noso alumnado. É prioritario para nós contar cos lugares e os medios necesarios para que se desenvolvan con eficacia e comodidade todas as actividades cotiás, tanto as do alumnado como as da comunidade educativa. Ademais das aulas, o centro está dotado dun ximnasio, aula de tecnoloxía, aulas de apoio, aula de  informática, aula de e. musical, laboratorio, biblioteca, salón de actos, comedor, ludoteca e patios exteriores .

EXTERIOR

INTERIOR

  • ZONAS DE ESTUDO E TRABALLO
  • BIBLIOTECA
  • AULA DE INFORMÁTICA
  • AULA DE TECNOLOXÍA
  • AULA DE MÚSICA
  • AULA DE ORIENTACIÓN
  • XIMNASIO
  • COMEDOR
  • LABORATORIO

 

También disponible en: Español

Go to Top