Comedor escolar

Comedor Escolar

O centro ofrécelle aos alumnos que o dexesen o servizo de comedor. Na actualidade temos un servizo de catering que cumpre coas normas lexislativas establecidas para os centros educativos. Os alumnos poden utilizar este servizo todos os días ou só cando o necesiten. non teñen máis que avisar en secretaria o día que se queden no comedor. Son dous os turnos que temos de xantar un para os alumnos de E. Infantil e E.Primaria e un segundo para os alumnos de E. Secundaria