Na materia de Tecnoloxía estamos poñendo a punto a nosa creatividade, elaborando, un cartel para publicitar a Semana das Ciencias e Tecnoloxía do Concello de Cangas.