Como cada ano, comezamos o curso cargados de enerxía para compartir e vivir novos aprendizaxes e experiencias. O alumnado de 1º EP, comparte momentos que sen dúbida axudarán a fortalecer a súas aprendizaxes futuras.