Este  curso comezamos cun novo método que arranca desde 1º de Ed. Primaria. Trátase dun método pioneiro na nosa Comarca e do que estamos a experimentar e vivenciar co noso alumnado. Partimos do abstracto para chegar ao concreto partindo do pictórico como medio. As sesión están estructuradas nun primer momento no que todos xuntos EXPLORAMOS, COMPARTIMOS IDEAS E DAMOS RESPOSTAS A PLANTEXAMENTOS.

Continuamos traballando en equipos ou pequeno grupo e reforzamos as nosas aprendizaxes para pasar a aciión nos talleres manipulativos onde practicamos. Por último sempre temos que comprobar que o contido a traballar dquiriuse con éxito.

AQUÍ poderedes ver un pequeno resumo de varias sesión traballando a numeración, anterior, posterior e números conectados.